สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (Royal Thai Embassy Beijing)
ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (ThaiBizChina.com)