ศึกษาโอกาส

 • เกาะกระแส “โมเดลธุรกิจ O2O” การค้าปลีกแนวใหม่ในนครเฉิงตู
  เกาะกระแส “โมเดลธุรกิจ O2O” การค้าปลีกแนวใหม่ในนครเฉิงตู (08 ก.พ. 2561)
  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้รายได้เฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ประชากรมีกำลังในการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสนใจและเลือกเฟ้นสินค้าที่ตรงกับรสนิยม ธุรกิจค้าปลีกในจีนจึงมีความตื่นตัวและเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะ “นครเฉิงตู” ซึ่งเป็นเมืองที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง มีรสนิยมในการซื้อสินค้าคุณภาพสูง ให้ความสำคัญของแบรนด์ และชอบทดลองความแปลกใหม่ ปัจจุบัน นครเฉิงตูซึ่งมีผู้บริโภคมากกว่า 14 ล้านคน จึงกลายเป็นศูนย์กลางและแหล่งกระจายสินค้าสำหรับผู้บริโภคของจีนตะวันตก

   


  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • กุ้ยโจว จากมณฑลยากจนสู่ฮับ Big Data ของจีน
  กุ้ยโจว จากมณฑลยากจนสู่ฮับ Big Data ของจีน (26 ม.ค. 2561)
  กุ้ยโจวมีข้อได้เปรียบด้านปัจจัยการพัฒนา Big Data หลายประการ ในด้านอากาศ นครกุ้ยหยางมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ 15℃ และหน้าร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 25℃ ส่งผลดีต่อการควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ IT ซึ่งทำให้ประหยัดไฟฟ้า ในด้านความเพียงพอของพลังงาน กุ้ยโจวเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญของจีน ค่าไฟจึงมีราคาค่อนข้างถูก นอกจากนี้ นครกุ้ยหยางยังเป็นเมืองแรกของจีนที่มี Wifi ครอบคลุมทั้งเมือง ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสะดวก

  มณฑลกุ้ยโจว / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง