เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • บทเรียนจากฮ่องกง 8: นโยบายเปิดรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
  บทเรียนจากฮ่องกง 8: นโยบายเปิดรับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (11 ต.ค. 2561)
  ต่อยอดจากที่ฮ่องกงได้รับการกำหนดยุทธศาสตร์จากรัฐบาลจีนให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology: I&T) ในเขต Greater Bay Area (GBA) และได้รับการสนับสนุนทั้งในเรื่องงบประมาณส่งเสริม I&T การเสริมสร้างระบบนิเวศธุรกิจด้านนวัตกรรมดิจิทัล การบ่มเพาะบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้าน I&T รวมไปถึงนโยบายดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้มาทำงานในฮ่องกง ล่าสุด รัฐบาลได้ประกาศรายชื่อ 11 สาขาอาชีพความชำนาญเฉพาะด้าน (Talent list) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงในการพัฒนาฮ่องกงให้เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มและมีความหลากหลาย โดย 11 สาขาความชำนาญเหล่านี้ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท  และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ซึ่งครอบคลุมไปถึงแผนยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเดินเรือระหว่างประเทศ รวมถึง การบำบัดของเสีย บทความตอนนี้ เราจึงขอสรุปรายละเอียดโดยสังเขปของ 11 สาขาอาชีพความชำนาญ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับภาคส่วนที่ต้องการเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของฮ่องกง รวมทั้งบรรดา talent ชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเหล่านี้และสนใจโอกาสงานในฮ่องกง
  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง
 • 2 เส้นทางรถไฟ เดินทางจากเฉิงตูสู่ฮ่องกง - กุ้ยหยางและกว่างโจว
  2 เส้นทางรถไฟ เดินทางจากเฉิงตูสู่ฮ่องกง - กุ้ยหยางและกว่างโจว (28 ก.ย. 2561)
  หลังจากรัฐบาลจีนได้ประกาศที่จะเริ่มให้บริการเส้นทางรถไฟความเร็วสูง กว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2561 พร้อมทั้งเผยข้อมูล 44 เมืองกลุ่มแรกของจีนแผ่นดินใหญ่ ที่มีเส้นทางรถไฟวิ่งตรงสู่ฮ่องกง แม้ว่าจะยังไม่มีชื่อนครเฉิงตูและมหานครฉงชิ่ง แต่สำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟจากนครเฉิงตูสู่ฮ่องกง สามารถเลือกการเดินทางได้ถึง 2 เส้นทาง โดยการเปลี่ยนขบวนรถไฟเพียงแค่ 1 ครั้ง ได้ที่กุ้ยหยางหรือกว่างโจว ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจาก 14 ชม. เหลือเพียง 9 ชม. เท่านั้น


  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู