เสน่ห์กว่างซี : ตามหา “แฟชั่น” ที่หนานหนิง

เสน่ห์กว่างซี : ตามหา “แฟชั่น” ที่หนานหนิง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ได้มีพิธีเปิด งานเทศกาลวัฒนธรรมธุรกิจระหว่างประเทศจีนและงานนิทรรศการแฟชั่นระหว่างประเทศ (หนานหนิง) ประจำปี 2553 ณ ห้องชบา ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการระหว่างประเทศหนานหนิง (Nanning International Conference & Exhibition Center, 南宁国际会展中心)

หน่วยงานหลัก : เทศบาลนครหนานหนิง (Nanning Municipal People’s Government, 南宁市政府) และสมาคมการค้าระหว่างประเทศจีน (China International Trade Society, 中国国际贸易学会) ภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์จีน

หน่วยงานสนับสนุน : กระทรวงพาณิชย์จีน กระทรวงวัฒนธรรมจีน และรัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วง

หน่วยงานรับดำเนินการ : คณะกรรมการกลุ่มงานเทศกาลวัฒนธรรมธุรกิจระหว่างประเทศจีน (Festival Organizing Committee,
南宁市大型活动办公室) กรมพาณิชย์นครหนานหนิง สำนักงานกิจกรรมขนาดใหญ่นครหนานหนิง (Nanning Municipal Bureau of Commerce Major Events Officeof Nanning City, 南宁市大型活动办公室) บริษัท Nanning International Exhibition & Conference (南宁国际会展公司) และบริษัท Beijing Sino-Ruiheng United Business Exhibition (北京中瑞恒联商务会展有限公司)

เจ้าภาพ กล่าวอะไรในพิธีเปิดงานฯ
?
นายหวาง ฟางฟาง (黄方方) นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง กล่าวว่า ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นครหนานหนิงในฐานะเมืองหน้าด่านเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ได้เร่งสร้างตนเองให้กลายเป็น เมืองนานาชาติ และ เขตพื้นที่ที่ดีที่สุด นครหนานหนิงจะเร่งบ่มเพาะสิ่งแวดล้อมทางการลงทุนที่ดี เพื่อดึงดูดแบรนด์แฟชั่นชั้นนำให้เข้ามาฝังราก แตกหน่อ และเติบโตในนครหนานหนิง ผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นสู่อาเซียน สู่โลกโดยผ่านนครหนานหนิง
การจัด
งานเทศกาลวัฒนธรรมธุรกิจระหว่างประเทศจีนและงานนิทรรศการแฟชั่นระหว่างประเทศ ของนครหนานหนิงกับสมาคมการค้าระหว่างประเทศจีนในครั้งนี้ มีนัยสำคัญในการส่งเสริมกระตุ้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมธุรกิจและอุตสาหกรรมแฟชั่นระหว่างในประเทศกับต่างประเทศ และเป็นการกรุยทางสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นจีนก้าวสู่ความเป็นอุตสาหกรรมและความเป็นสากล เชื่อว่า การจัดงานฯ ในครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของนครหนานหนิง ขยายปริมาณอุปสงค์และยกระดับการอุปโภคบริโภคของชาวนครหนานหนิง ส่งเสริมกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม

นายซือ กงไห่ (施用海) ประธานสมาคมการค้าระหว่างประเทศจีน กล่าวว่า นครหนานหนิง ถือเป็น ศูนย์กลางจุดตัดระหว่างเขตเศรษฐกิจจีน-อาเซียน วงแหวนเศรษฐกิจภาคตะวันตกเฉียงใต้ และวงแหวนเศรษฐกิจจีนตอนใต้ นอกจากนี้ ยังถือเป็น เมืองหน้าด่าน จุดศูนย์กลางของ เขตการค้าเสรีอาเซียน และ เมืองศูนย์กลาง ของเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ จุดแข็ง ด้านทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความเข้มข้นของวัฒนธรรม ศักยภาพแฝงที่มีอยู่อย่างมหาศาล ทำให้ นครหนานหนิง ในวันนี้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด เมืองเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น การจัด งานเทศกาลวัฒนธรรมธุรกิจระหว่างประเทศจีนและงานนิทรรศการแฟชั่นระหว่างประเทศ ณ นครหนานหนิงจึงเป็นโอกาสที่นครหนานหนิงจะได้สร้างชื่ออีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นการขยายตลาดแฟชั่นภายในประเทศ ตลอดจนสนับสนุนฐานความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน ทำให้ แบรนด์เนมของโลกรู้จักเสน่ห์ของ เมืองแห่งแฟชั่น เมืองนี้ นครหนานหนิง

คำถาม : ทำไมถึงต้องเป็น จีน” ?
คำตอบ : ”จีน ตลาดอุปโภคบริโภคสินค้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ประเทศจีนได้กลายเป็น หนึ่งในตลาดอุปโภคบริโภคสินค้าแฟชั่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพของมูลค่ารวมการค้าปลีก ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทสินค้าแบรนด์เนมระดับกลาง-สูงมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น ถึงแม้ อุปสงค์จากต่างประเทศหดตัว การส่งออกลดลง การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงเพิ่มขึ้น การเผชิญกับสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงขาลง แต่ทว่า วัฒนธรรมแฟชั่นได้มีการปรับตัว อุตสาหกรรมแฟชั่นมีแนวโน้มสวนกระแส จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนา อุตสาหกรรมแฟชั่น ให้มีความยิ่งใหญ่และแข็งแกร่ง

คำถาม
: ทำไมถึงต้องเป็น เขตฯ กว่างซีจ้วง-นครหนานหนิง” ?
คำตอบ
: เขตฯ กว่างซีจ้วง กับเขตฯ การค้าเสรีจีน-อาเซียน

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 53 เขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จากการรวมตัวของประเทศกำลังพัฒนา 11 ประเทศ รวมจำนวนประชากรกว่า 1,900 ล้านคน มูลค่า GDP รวมกว่า 6 ล้านล้านเหรียญ สรอ. มูลค่าการค้า 4.5 ล้านล้านเหรียญ สรอ. เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สินค้าส่วนใหญ่ระหว่างจีนกับอาเซียนสามารถรับสิทธิประโยชน์ ภาษีศูนย์ การยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ส่งผลให้การค้าระหว่าง 2 ฝ่ายมีความเสรี
เขตฯ กว่างซีจ้วง ในฐานะเขตฯ/มณฑลหนึ่งเดียวของจีนที่มีพื้นที่ติดต่อกับอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเล ในฐานะหน้าด่านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับอาเซียน ส่งผลให้เขตฯ กว่างซีจ้วงกลายเป็นฐานความร่วมมือ สะพานการแลกเปลี่ยน และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศ เป็นฐานโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค ฐานธุรกิจการค้า ฐานการผลิตแปรรูป และศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างจีน-อาเซียน

คำถาม : วัตถุประสงค์ของการจัด งานเทศกาลวัฒนธรรมธุรกิจระหว่างประเทศจีนและงานนิทรรศการแฟชั่นระหว่างประเทศ คืออะไร?
คำตอบ : วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการแลกเปลี่ยนของอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแฟชั่นก้าวเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรม มีความเป็นมาตรฐาน และมีความเป็นสากล เปลี่ยนการผลิตสู่การสร้างสรรค์ (“Made in Chinaสู่ “Created in China”) ส่งเสริมให้สังคมหันมาสนใจการพัฒนาวัฒนธรรมแฟชั่น เข้าใจคุณค่าของวิสาหกิจแบรนด์เนม สร้างความเป็นสากล รวมถึงปูทางให้กับสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมเข้าสู่ตลาดนครหนานหนิง

คำถาม : อนาคต อุตสาหกรรมแฟชั่น ของจีน เป็นอย่างไร?
คำตอบ
:
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ประเทศจีนได้กลายเป็น หนึ่งในตลาดอุปโภคบริโภคสินค้าแฟชั่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทสินค้าแบรนด์เนมระดับกลาง-สูงมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลกลาง สถาบันสังคมศาสตร์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กรมการพัฒนาการค้าฮ่องกง มหาวิทยาลัยชิงหัว มหาวิทยาลัยประชาชน และนักวิชาการในแวดวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและออก หนังสือปกน้ำเงินว่าด้วยอุตสาหกรรมแฟชั่นจีน โดยสาระสำคัญ กล่าวถึง การสร้างสรรค์อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็น 1 ในแนวโน้มสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมโลก ดังนั้น จึงเตรียมนำ การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น เข้าสู่แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน 5 ปี ฉบับที่ 12 ความตื่นตัวและความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะส่งผลให้อนาคต อุตสาหกรรมแฟชั่น ของจีนขยายตัวและพัฒนาไปอีกมาก

คำถาม : ตัวเลขสถิติต่าง ๆ ของการจัดงานฯ ในครั้งนี้มีอะไรบ้าง?
คำตอบ :
1. นักการทูตจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวม 30 กว่าประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน รัสเซีย ไอร์แลนด์ กรีซ เชค ฮังการี ตุรกี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไทย ลาว กัมพูชา ฯลฯ

2. อาคารจัดแสดง 5 อาคาร พื้นที่มากกว่า 20,000 ตร.ม. รวม 984 คูหา .
3. หน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านแฟชั่นจากทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 230 ราย
4. ผู้เข้าชมงาน รวมกว่า 50,000 คน มูลค่าการค้า 1,000 ล้านหยวน
5. การลงนามสัญญา รวม 17 โครงการ แบ่งเป็น โครงการลงทุนเปิดกิจการของแบรนด์ชั้นนำ 15 โครงการ ประมาณการณ์มูลค่าการค้ามากกว่า 2,500 ล้านหยวน/ปี และโครงการลงทุนอีก 2 โครงการ มูลค่าการลงทุน 781 ล้านหยวน
6. แบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ CHANEL, GUCCI, PRADA, D&G, Dior, U.S.Polo Assn, REYN, Orlando Orlandini, Versace, ISSEY MIYAKE, Martell Lafite, BMW, Benz ฯลฯ

โซนจัดแสดง สินค้าแบรนด์หรู
ครอบคลุม สินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์แบรนด์เนม นาฬิกาข้อมือประดับอัญมณี เครื่องสำอาง น้ำหอม Cigarette ผลิตภัณพ์การเงินชั้นสูง งานศิลปะและของโบราณ เหล้า ไวน์ เครื่องใช้เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ สปา สินค้าแบรนด์เนมชั้นนำของโลก โรงแรมและคลับเฮ้าส์ชั้นนำระดับโลก รถยนต์ระดับโลก การท่องเที่ยวสำราญ ฯลฯ

โซนจัดแสดง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับตกแต่ง
ครอบคลุม เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เครื่องใช้เกี่ยวกับเตียงนอน ชุดคลุมอาบน้ำ เครื่องประดับตกแต่งภายในบ้าน โคมไฟ เฟอร์นิเจอร์ภายนอกบ้านและเครื่องตกแต่งสวน เครื่องครัวและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องมือหรืออุปกรณ์อัจฉริยะ งานศิลปะและงานฝีมือต่าง ๆ ฯลฯ

โซนจัดแสดง อัญมณี และเครื่องประดับล้ำค่า
ครอบคลุม เครื่องประดับแฟชั่น สร้อยคอทองคำ สร้อยคอทองคำขาวบริสุทธิ์ ไข่มุก เพชร และอัญมณีล้ำค่า นาฬิกาและนาฬิกาข้อมือแบรนด์เนม ทองคำแท่ง อุปกรณ์การเจียระไนเพชร บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องประดับล้ำค่า รวมถึงสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โซนจัดแสดง การสร้างสรรค์วัฒนธรรม
เน้นการแสดงหรือสาธิต เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมชนชาติส่วนน้อยที่เป็นจุดเด่นหนึ่งของเขตฯ กว่างซีจ้วง นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเขตฯ กว่างซีจ้วง คือ ลูกจ้วง และกลองมะโหระทึกสำริด ฯลฯ


Last Update : 28 เมษายน 2553