สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง


ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, NANNING
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, NANNING

1stand 2nd Floor.,52-1 Jinhu Road,Nanning
Guangxi 530022 P.R. China

Tel. (86-771) 5526945-47
Fax. (86-771) 5594997
E-mail : thainng@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/nanning

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, NANNING