สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, GUANGZHOU
ROYAL THAI CONSULAR OFFICE, CHENGDU

12F Building No 3, Fund International Plaza, No.6 Hangkok Rd, Chengdu 610041

Tel. (86 28) 6689-7861
Visa Section Tel. (8628) 6689-7862
Fax. (86 28) 6689-7869 , (6828) 6689-7863
E-mail : chengdu@hotmail.com
Website : http://www.thaiembassy.org/chengdu