สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, GUANGZHOU
ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, GUANGZHOU

No. 36, Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou 510310

Tel. (86-20) 8385-8988
Fax. (86-20) 8388-9567
E-mail : gzthaicg@163.com , thaigug@mfa.go.th
Website :http://www.thaiembassy.org/guangzhou

แผนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว