สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

ROYAL THAI CONSULAR OFFICE, HONG KONG
ROYAL THAI CONSULAR OFFICE, HONG KONG

Fairmont House, 8th Floor, 8 cotton Tree Drive, Central

Tel. (852) 2521-6481 to 5
Fax. (852) 2521-8629
E-mail : thaicghk@thai-consulate.org.hk
Website : http://www.thai-consulate.org.hk