สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, KUNMING

Address: 18th Floor, Shuncheng Twin Tower, East Building, Dong Feng Xi Lu Road, Kunming, Yunnan Province , 650000
Office Hour: Monday-Friday 08.30-12.00 hrs. and 13.00-17.30 hrs.
Tel: (86-871)6316 8916,6314 9296
Fax: (86-871)6316 6891
Email: rtcgkunming@sina.com
Website: http://www.thaiembassy.org/kunming
สายด่วนสำหรับคนไทยตกทุกข์ได้ยาก: (+86)15587003732

แผนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง