สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, SHANGHAI
No.18, Wanshan Road, Changning District, Shanghai 200336

Tel. :(86-21)5260-9899
Fax. (86-21)5260-9898
E-mail : thaiconsul.sgh@gmail.com
Website : http://www.thaishanghai.com


ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, SHANGHAI