สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน


ROYAL THAI CONSULAR-GENERAL, XIAMEN

Building No.3, City Hotel Xiamen No. 16 Hu Yuan Road
Xiamen Fujian, PRC. 361003

Tel. (86-592) 202-7980,7982 ext.101,102
Fax. (86-592) 205-8816
E-mail : thaixmn@mfa.go.th
Website : http://www.thaiembassy.org/xiamen

แผนที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน