สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน


ROYAL THAI CONSULAR-GENERAL, XIAN

11 East, Diamond Peninsula, Qujiang New District, Yannan 3rd Rd, Xi’an, Shaanxi ,710016, PRC

Tel. (86-29) 89312831,89312863
Fax. (86-29) 89312935
E-mail : thaixcg@gmail.com
Website : http://www.thaixian.com

แผนที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน