ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งล่ามประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Bank of Thailand Beijing Representative Office recruits 1 Secretary Office คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ เชิญชวนร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการ เจ้าหน้าที่เสมียน และผู้ช่วยดำเนินการสารนิเทศ (วัฒนธรรม) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ข่าวสารนิเทศ การส่งเสริมอาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร Press Release The Promotion of Street Food in Bangkok คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (กรุงปักกิ่ง) รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศเชิญชวนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียงร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการ เจ้าหน้าที่เสมียน และผู้ช่วยดำเนินการสารนิเทศ (วัฒนธรรม) คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Extension of a Temporary Tourist Visa Fee Exemption Scheme คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันปิดสถานที่ทำการฝ่ายกงสุล คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศ ฝ่ายกงสุลย้ายไปอาคารที่ทำการแห่งใหม่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งย้ายอาคารที่ทำการ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศ วันหยุดราชการเทศกาลตรุษจีน ปี 2560 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานงานวันกองทัพไทย ประจําปี 2560 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะนักข่าวรุ่นเยาว์ของ Hebei Television and Radio คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

08/10/2017 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะสถาบันพัฒนากรุงเทพมหานคร หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ 20
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะสถาบันพัฒนากรุงเทพมหานคร หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ 20 จำนวนกว่า 70 คน ที่ห้องรัตนไมตรี
07/12/2017 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น 3
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2560 นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมคณะ
07/05/2017 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับชุมชนไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียงเมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องรัตนไมตรี
06/01/2017 อุปทูตฯ กล่าวเปิดงานสัมมนา “New Chapter of Thailand Investment Promotion and Medical Tourism”
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ  อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “New Chapter of Thailand Investment Promotion and Medical Tourism”
เกาะติดเศรษฐกิจ-การค้าจีน
กว่างโจวก้าวสู่การเป็นแหล่งฝึกอบรมทักษะบุคลากรด้านรถไฟฟ้าใต้ดินของจีน

News 1 - 8 of 84
First | Prev. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Next | LastAll


Service
Link