กิจกรรม


08/15/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

*******************************************

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ สำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงปักกิ่งและครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ ๑๐๐ คน เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จีนจำนวน ๕ รูป จากวัดหลิงกวง มาประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีพระอาจารย์ฉาง จ้าง เจ้าอาวาสวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา ๑๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จากนั้น พระสงฆ์จีนประกอบพิธีทางศาสนาตามแบบมหายาน ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนถวายพระพรชัย พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า และลงนามถวายพระพรชัยมงคล 


                                             


Back to the list