กิจกรรม


10/12/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารไทย ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. นายพิริยะ เข็มผล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเป็นประธานเปิดการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารไทย ณ กรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 1 ณ อาคาร Fotile Style โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน เป็นเชฟชาวจีน จากร้านอาหารไทยและโรงแรมในกรุงปักกิ่ง และมณฑลใกล้เคียง โดยมีผู้ฝึกสอนชาวไทยคือ เชฟวนัสนันท์ อู๋ ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านอาหารไทยมากว่า 15 ปี และเปิดร้านอาหารไทยในกรุงเทพฯ นครคุนหมิง และมาเก๊า นอกจากนี้ ยังมีเชฟชาวจีน มาให้ความรู้เทคนิคการตกแต่งอาหารและจานเพิ่มมูลค่าอาหารด้วย

                                                 
                      กิจกรรมในการอบรม แบ่งออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ ช่วงแรก เป็นการฝึกอบรมเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทยที่ทำให้รสชาติอาหารมีความเป็นไทยต่างจากการใช้วัตถุดิบทดแทน เช่น มะนาวไทยและมะนาวจีนจะทำให้ได้รสชาติและกลิ่นอาหารต่างกัน ต่อด้วยการสาธิตทำอาหารไทย 4 ชนิด ได้แก่ ต้มยำกุ้ง ส้มตำไทย ข้าวผัดกระเทียมทะเล และบัวลอยไข่หวาน โดยมีการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงสำเร็จรูปยี่ห้อ ไทยอารีย์ในการปรุงอาหารไทยสะดวกยิ่งขึ้น แต่ยังคงรสชาติความเป็นไทยไว้ได้ ช่วงที่สอง เป็นการแข่งขันการทำอาหารไทยโดยแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อฝึกการประกอบอาหารไทยและรู้จักการใช้เครื่องปรุงของไทย
                      ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจภาพรวมของการฝึกอบรมอย่างมาก และประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง โดยจะนำความรู้และเทคนิคไปพัฒนาเมนูอาหารไทยของร้านให้ได้รสชาติความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารไทย ครั้งที่ 1ในกรุงปักกิ่ง เป็นโครงการภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมอาหารไทยและวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารไทยให้เป็นที่แพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาหารไทยให้แก่เชฟชาวจีนให้ได้ตามมาตรฐานของอาหารไทย

             



Back to the list