กิจกรรม


10/12/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                      เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ สำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงปักกิ่งและครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ ๑๒๐ คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จีนจำนวน ๕ รูป จากวัดหลิงกวง มาประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีพระอาจารย์ฉางจ้าน เจ้าอาวาสวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
                                               

                      การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น พระสงฆ์จีนประกอบพิธีตามแบบพุทธมหายาน ต่อมา เอกอัครราชทูตฯ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันจุดเทียนและดนตรีบรรเลงเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์พร้อมกับฉายวีดิทัศน์ ซึ่งสร้างความซาบซึ้งอย่างถึงที่สุดและสร้างบรรยากาศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จนผู้เข้าร่วมพิธีหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่Back to the list