กิจกรรม


10/26/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ได้แก่ พิธีวางพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ฯ สำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงปักกิ่งและครอบครัว ตลอดจนชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ ๗๐ คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

                
 
การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา ๑๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ วางพวงมาลาและนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ลำดับต่อมา เอกอัครราชทูตฯ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และนำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณฯ เป็นเวลา ๕๗ วินาที

 


Back to the list