กิจกรรม


11/14/2018

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวสารนิเทศ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพระอาจารย์ยิ่นเล่อ เจ้าอาวาสวัดม้าขาว เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ โดยมีผู้แทนของฝ่ายไทยที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ นางลินนา ตังธสิริ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ อัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และ สำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว นักเรียนไทยและชุมชนชาวไทย โดยผู้แทนฝ่ายจีน ได้แก่  นายหยาง ซานจง รองอธิบดีกรมศาสนาประจำมณฑลเหอหนาน นายซุน หรูฉี่ ผู้อำนวยการกรมศาสนาประจำมณฑลเหอหนาน นายหลี่ เป่าซิง รองเทศมนตรีเมืองลั่วหยาง เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนชาวจีน

การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดม้าขาว เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ผู้เข้าร่วมงานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้พระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ วัดดังกล่าว โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคซึ่งประกอบด้วยเงินพระราชทานบำรุงวัดจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เงินโดยเสด็จพระราชกุศลของกระทรวงการต่างประเทศ และผู้มีจิตศรัทธา รวม ๔๘๒,๐๐๐ บาท (๑๐๐,๔๔๕ หยวน) ทั้งนี้ วัดม้าขาวมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า ๑,๙๐๐ ปี เป็นวัดพุทธศาสนาแห่งแรกที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์จีน ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดและศูนย์กลางของพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาชนจีน

 Back to the list