กิจกรรม


12/10/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธีจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม JW Marriott โดยเวลา 17.00 น. เป็นพิธีสำหรับชุมชนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 220 คน เพื่อร่วมถวายพระเกียรติคุณและราชสดุดีพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศและประชาชนชาวไทย
 
                                                   
จากนั้น เวลา 18.30 น. เป็นพิธีสำหรับแขกชาวต่างชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 600 คน ประกอบด้วย นายข่ง สวนโย่ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนซึ่งเป็นแขกเกียรติยศฝ่ายจีน พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ คณะทูต ตลอดจนผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจีน มิตรประเทศไทยและสื่อมวลชนจีน 
 
                                                   

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวในพิธีเปิดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวาระสำคัญของไทย 3 ประการได้แก่ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยผ่านแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาดินและน้ำทำให้พระองค์ได้รับการถวายพระเกียรติคุณจากองค์การสหประชาชาติซึ่งกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันดินโลกเพื่อยกย่องพระวิริยะอุตสาหะด้านการพัฒนาดินของพระองค์

 

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาประเทศว่า ไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี 2580 ซึ่งเน้นเรื่องของความยั่งยืนในทุกมิติ โดยมี Thailand 4.0 เป็นยุทธศาสตร์หลักเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ของไทย รัฐบาลไทยจึงได้กำหนดพื้นที่ระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) เป็นพื้นที่สนับสนุนการลงทุนของต่างชาติด้านอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโลโนยีสมัยใหม่ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนจีนกว่า 1,000 ราย ลงทุนในพื้นที่ EEC นอกจากนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 นายหวัง หย่ง ได้เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ ที่ประเทศไทย พร้อมได้นำนักธุรกิจจีนกว่า 600 คน เยี่ยมชมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อสำรวจโอกาสด้านการลงทุน

ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่า ไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกระดับ โดยในปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีน 4 ครั้ง รวมทั้งผู้แทนระดับสูงของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้านความสัมพันธ์พหุภาคี ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 ภายใต้หัวข้อ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน  (Advancing Partnership for Sustainability) พร้อมที่จะทำงานร่วมกับจีนและประเทศอาเซียนเพื่อบรรลุเป้าหมายของประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และการก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ดังนั้น จึงถือว่าได้ว่า ปี 2561 เป็นปีทองของความสัมพันธ์ไทย-จีนอีกปีหนึ่ง ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติร่วมกันดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร เพื่อสุขภาพของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างไทย-จีน

 

ภายในงาน ยังมีการออกร้านอาหารไทยและเครื่องดื่ม รวม 16 ร้าน ธุรกิจสินค้าและบริการของไทยรวม 16 ธุรกิจ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เข้าร่วมพิธีโดยเฉพาะอาหารไทย นอกจากนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงปักกิ่ง ได้นำคณะนาฏศิลป์จากไทยมาจัดการแสดงภายในงาน และสำนักงานเกษตร กรุงปักกิ่ง ได้จัดซุ้มผลไม้ไทยและแจกผลไม้ไทยให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิม สร้างบรรยากาศความเป็นไทยและสีสันของการจัดพิธีสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างยิ่ง

 
  

                                                       
Back to the list