กิจกรรม


01/29/2019

ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จะจัดการเลือกตั้ง 2 วิธี คือ
1). ตั้งคูหา ที่สถานเอกอัครราชทูต ณกรุงปักกิ่ง ในวันที่ 16 มี.ค. 2562
2). ทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาที่คูหาได้

** สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/Login.aspx


Back to the list