ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์


02/12/2018

ด่วนรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล และล่ามประจำสถานเอกอัครราชทูตDownload ใบสมัครงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง"Back to the list