ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์


12/28/2018

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-visa) ฉบับที่ 1

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-visa) ฉบับที่ 1


Back to the list