ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์


01/22/2019

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การตรวจลงตราแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-visa) ฉบับที่ 2Back to the list