เกาะติดเศรษฐกิจ-การค้าจีน


12/02/2016

กุ้ยโจวใช้อุตสาหกรรมวอลนัทฟื้นฟูความยากจน 1.5 ล้านคน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ จากการประชุมแก้ไขปัญหาความยากจนมณฑลกุ้ยโจวได้เปิดเผยว่า ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ 12 (2554-2558) ที่ผ่านมา รัฐบาลกุ้ยโจวได้ใช้งบประมาณกว่า 3,000 ล้านหยวน ในการพัฒนาอุตสาหกรรมวอลนัทและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่ยากจน ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ประชาชนในพื้นที่ 1.5 ล้านคน

ปัจจุบัน กุ้ยโจวมีพื้นที่เพาะปลูกวอลนัทประมาณ 10 ล้านหมู่ (4.17 ล้านไร่) โดยเฉพาะการเร่งพัฒนาเขตสาธิตอุตสาหกรรมวอลนัท อาทิ อำเภอเห้อจาง เมืองปี้เจี๋ย อำเภอเต๋อเจียง เมืองถงเหริน และอำเภอสุ่ยเฉิง เมืองลิ่วผานสุ่ย เพื่อให้วอลนัทกลายเป็นอุตสาหกรรมโดดเด่นของพื้นที่ยากจนเขตภูเขา เพิ่มรายได้ให้กับอุตสาหกรรมหลักของผู้มีรายได้น้อย คาดว่าปี 2559 จะมีผลผลิตวอลนัทประมาณ 90,000 ตัน รวมมูลค่ากว่า 2,700 ล้านหยวน

Mr. Wang Gui ผอ.สำนักงานแก้ไขปัญหาความยากจนมณฑลกุ้ยโจวกล่าวว่า วอลนัทเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา แต่หากพัฒนาสำเร็จจะคงประสิทธิภาพยาวนาน จึงเป็น “พืชแห่งการหลุดพ้นความยากจน” ของชาวบ้าน ขณะนี้อุตสาหกรรมวอลนัทยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน เช่น ระบบการจัดการ การบุกเบิกตลาด การขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรม และการยกระดับมูลค่าเพิ่ม

ที่มา : http://www.gz.xinhuanet.com/2016-11/21/c_1119951201.htm
Back to the list