การพัฒนาท่องเที่ยวไทย


08/02/2018

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองตรวจเข้มการปล่อยนักท่องเที่ยวลงเรือ

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2561 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยพลเรือโท สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามประกาศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่ พร้อมกำชับให้ท่าเรือทั้ง 24 ท่า จัดระเบียบการดำเนินงานยกระดับให้มีความเป็นมาตรฐานโดยเน้นการตรวจเรือ อุปกรณ์ภายในเรือและอุปกรณ์บนเรือต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบถ้วนพร้อมใช้งาน ตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว      

สำหรับผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่จะลงเรือจะต้องมีจุดเช็คพ้อยมีช่องทางลงเรือที่เป็นระเบียบ มีการบันทึกใบหน้าผู้ที่ลงเรือทุกคน โดยมีข้อมูล ชื่อ สัญชาติ เลขที่พาสปอร์ต ที่พักแรม เป้าหมายการเดินทาง รวมทั้งให้มีการตรวจสอบ Guide ไกด์มาสเตอร์ที่จะควบคุมดูแลลูกเรือต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดระเบียบและยกระดับความเป็นมาตรฐานของการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก ตลอดจนเพื่อ สร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวโลกได้รับรู้ว่าเมื่อเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ทุกคนจะได้รับการดูแลที่ดีมีความปลอดภัยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

โดยก่อนหน้านี้ นายนรภัทรฯ ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามประกาศฯดังกล่าว และจัดชุดออกตรวจ ท่าเทียบเรือ จำนวน 3 ชุด ทั้ง 24 ท่า ในจังหวัดภูเก็ต


Back to the list