โอกาสการค้า และการลงทุนในจีน

1. ภาพรวม

ประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีพลวัตรสูง และเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (economic powerhouse) ของภูมิภาคและของโลกด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี และการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดดกำลังเป็นที่จับตามองของทุกฝ่ายว่าการเติบโตนี้จะมุ่งไปในทิศทางใด

ปัจจุบันถนนทุกสายวิ่งสู่ประเทศจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองลงมาจาก สหรัฐฯ และมีเงินทุนสำรองที่มากที่สุดในโลกโดยความสำเร็จนี้นำมาซึ่งความห่วงกังวลและโอกาส โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน

เขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจีนมี ดังนี้

(1) เขตลุ่มแม่น้ำเพิร์ล (Pearl River Delta)
      ประกอบด้วย 9 เมือง ได้แก่ นครกวางโจว เสิ่นเจิ้น จูไห่ ตงก่วน ฝอซาน (รวมหนานไห่และซุนเต๋อ) จงซาน เจียงเหมิน หุ้ยโจว
       (ยกเว้น Longmen County) และจ้าวฉิ้ง (เขตเมืองจ้าวฉิ้ง Gaoyao และ Sihui)

(2) เขตปากน้ำแยงซี (Yangtze River Delta)
      รวม 16 เมือง ได้แก่ นครเซี่ยงไฮ้ 8 เมืองในมณฑลเจียงซู และ 7 เมืองในมณฑลเจ้อเจียง

(3) เขตเศรษฐกิจป๋อไห่ (Bohai Economic Zone)
      ประกอบด้วยกรุงปักกิ่ง มหานครเทียนจิน และเมืองในมณฑลเหอเป่ยและชานตง

(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลอบคลุมมณฑลเหลียวหนิง จี๋หลิน และเฮยหลงเจียง
      ในอดีตเป็นเขตอุตสาหกรรมหนักที่สำคัญของประเทศ แต่ได้รับผลกระทบหลังจากที่รัฐบาลจีนได้เริ่มดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบระบบตลาด(market economy) ส่งผลให้เขตนี้มีความล้าหลังกว่า 3 เขต ข้างต้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่จะฟื้นฟูเขตดังกล่าวให้ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหนักของประเทศ เป็น new powerhouse ของประเทศเช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจ 3 เขตข้างต้น โดยได้กำหนดให้เหลียวหนิงเป็นศูนย์การผลิตอุปกรณ์และวัตถุดิบระดับโลก


ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจีน (ปี 2557)

simbon GDP USD 10.4 ล้านล้าน +7.4% (อันดับ 2 รองจาก สหรัฐฯ)
simbon สกุลเงิน RMB (หยวน) คิดที่ 6.1428 ต่อ 1 USD (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี 2557)
simbon GDP per Capita USD 7,575
simbon CPI +2.0%
simbon PPI -1.9%
simbon IPI -2.2%
simbon มูลค่าอุตสาหรรมปฐมภูมิ USD 9.50 แสนล้าน +4.1%
simbon มูลค่าอุตสาหรรมทุติยภูมิ USD 4.42 ล้านล้าน +7.3%
simbon มูลค่าอุตสาหรรมตติยภูมิ USD 4.99 ล้านล้าน +8.1%
simbon อุตสาหกรรมหลัก ถ่านหิน ก๊าสธรรมชาติ IT เครื่องจักรกล รถยนต์ ปิโตรเคมี โลหะ เหมืองแร่ ปุ๋ย ปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมเบา
simbon มูลค่าการค้ากับต่างประเทศ USD 4.3 ล้านล้าน +2.3%
simbon มูลค่านำเข้า / ส่งออก USD 1.96 ล้านล้าน -0.6%
USD 2.34 ล้านล้าน +4.9%
simbon สินค้านำเข้าหลัก น้ำมันดิบ แร่เหล็ก พลาสติกส์กึ่งสำเร็จรูป ถั่วเหลือง ทองแดง ถ่านหิน น้ำมันสำเร็จรูป เหล้กกล้า เยื่อกระดาษ ข้าวสาร น้ำมันพืช
simbon ตลาดนำเข้าหลักและ ตลาดส่งออกหลัก สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อาเซียน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ใต้หวัน รัสเซีย อินเดีย
simbon สินค้าส่งออกหลัก เสื้อผ้า คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสาร ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เหล็กกล้า รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ จอ LCD รถยนต์ ตู้คอนเทนเนอร์ ถ่านหิน
simbon รายได้ประชากรต่อหัว เฉลี่ย RMB 20,167 +8.0%
เขตเมือง RMB 28,844 +6.8%
เขตชนบท RMB 10,489 +9.2%
simbon มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ USD 119,600 ล้าน +1.7% วิสาหกิจต่างประเทศจัดตั้งขึ้นใหม่ 23,778 ราย
simbon ประเทศที่เข้ามาลงทุนหลัก สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์